- 13,4 KB

DPPBs medlemmer er forpligtet til at følge de regler, der fremgår af branchekodeksen og af foreningens standardregler.
DPPBs vedtægter og Retningslinier for medlemskab regulerer ligeledes medlemmernes virksomhed.

Medlemskab af brancheforeningen er således pladsejeres og
parkanters sikkerhed for, at branchens etiske standarder efterleves.

Brancheforeningens medlemmer er Apcoa Parking Danmark A/S, Q-Park A/S og UNIVERSPARKERING ApS.